بهترین ذکر‌‌ِ زائرین اربعین1396/08/17

از امام_صادق علیه السلام اذن گرفتم به زیارت مولایمان حسین_بن_علی علیه السلام بروم و از ایشان درخواست کردم آنچه را باید در این مسیر انجام دهم، بیان فرمایند...

 بهترین ذکر‌‌ِ زائرین اربعین
صفوان جمّال می‌گوید:
از امام_صادق علیه السلام اذن گرفتم به زیارت مولایمان حسین_بن_علی علیه السلام بروم
و از ایشان درخواست کردم آنچه را باید در این مسیر انجام دهم، بیان فرمایند
حضرت فرمودند:
أَكْثِرْ مِنَ الْبَرَاءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ ذَلِكَ عَلَيْه
"در این مسیر"
زیاد از کسانی که اساس قتل حسین علیه السلام را بنیان نهادند، بیزاری بجو