روز جهانی یوگا1396/03/30

روز جهانی یوگا:
در 11 دسامبر 2014، روز 21 جون توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان روز جهانی یوگا نامگذاری شد.
اعلام این روز به عنوان روز جهانی یوگا، بعد از فراخوانی توسط نخست وزیر هندوستان، نارندرا مودی(Narendra Modi) در طی سخنان وی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 27 سپتامبر 2014 صورت گرفت.