آزمون1396/02/03

‌ برگزاري آزمون ورودي ويژه شركت كنندگان در كلاسهاي تئوري مربيگري درجه3 ورزش يوگا(بانوان)
به اطلاع متقاضيان و علاقمندان به شركت در كلاسهاي مربيگري درجه 3 يوگا ميرساند بر گزاري آزمون ورودي مربيگري  در تاريخ 14, 15 اردیبهشت ماه 96 ويژه  بانوان استان تهران در باشگاه فرهنگي ورزشي ديهيم راس ساعت 9 صبح بر گزار ميگردد .
 بديهي است متقاضيان با در دست داشتن مدارك ذيل در روز مقرر جهت شركت در آزمون و تكميل ثبت نام اقدام فرمايند .
1 - اصل كارنامه دروس تئوري (دروس عمومي تربيت بدني)
2 -كپي شناسنامه / كپي كارت ملي /   كپي آخرين مدرك تحصيلي
3 -ارائه معرفي نامه از يك باشگاه معتبر يوگا مبني بر انجام دو سال شاگردي يوگا  و یا مربی مربوطه
4-  ارائه دو قطعه عكس4/3 پشت نويسي شده
5 - واريز مبلغ 230،000 ريال به حساب شماره 57790814 نزد بانك ملت بنام هيات ورزشهاي همگاني استان تهران  
6 - قرار دادن مدارك فوق در يك كاور A4  و ارائه به مسئول ثبت نام
تذكر: متقاضياني كه داراي ليسانس تربيت بدني و يا دانشجوي اين رشته مي باشند و يا افرادي كه داراي حكم مربيگري در يكي از رشته هاي ورزشي مي باشند نيازي به ارائه  كارنامه دروس عمومي تربيت بدني نميباشند.
 (بند اول)
موارد امتحان شامل:
مصاحبه/ آز مون كتبي / آز مون عملي  
مصاحبه شامل ( بعد ظاهري /بيان واژه ها و نحوه ي بيان كلمات / اعتماد به نفس و آرامش در كلام )
آزمون كتبي شامل( اطلاعات عمومي در اين رشته)
آزمون عملي شامل(آمادگي جسماني/فهم تكنيك ها آساناها/كيفيت انجام تكنيك ها )
تذكر:1-حد نصاب قبولي در آزمون ورودي نمره 14 مي باشد و شرايط سني ندارد .
2 -متقاضياني كه هنوز موفق به گذرانيدن دروس عمومي تربيت بدني نشده اند مجاز به شركت در آزمون ورودي نميباشند  .
 اطلاعات بیشتر تماس با شماره09373465990                        كميته ورزش يوگاي استان تهران