انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

15 خرداد 1342 سر آغاز انقلاب اسلامی ایران گرامی باد

اعلام نتایج آزمون پایان دوره ویژه فراگیران معادل سازی و تجدید دوره مورخ 6 خرداد باشگاه دیهیم

اعلام نتایج آزمون پایان دوره مربیگری درجه 3 یوگا مورخ 30 و 31 اردیبهشت ماه

میلاد حجت خدا ، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد