برگزاري دورههاي مربيگري درجه 3 يوگا از دوازدهم اذر ماه 94

بر گزاري كارگاه عملي يوگاي كودكان

برگزاري كارگاه

اعلام نتايج نهايي امتحان مربيگري مهر ماه 94

بر گزاري كلاسهاي دروس عمومي تربيت بدني